ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση & συντήρηση ATM και Tραπεζικών μηχανών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων και λύσεων cloud
 • Εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων ΙΡ τηλεφωνικών κέντρων
 • Σχεδιασμός & εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων και Hotspot
 • Εγκατάσταση, συντήρηση υπολογιστών & περιφερειακών συστημάτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανοργάνωσης & λύσεις εξοικονόμησης κόστους λειτουργίας
 • Λύσεις ασφαλείας
 • Διασύνδεση σημείων
 • Δομημένη καλωδίωση και πιστοποίηση καλωδιώσεων
 • Προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού
 • Εξειδικευμένο data recovery