ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε Πιστωτικούς Οργανισμούς για τους Νομούς Λαρίσης Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας.